Om oss

Bjorbekk Misjonskirke er en aktiv menighet med et variert tilbud for flere generasjoner. Kirken vår, Betel, er et kjent syn for de fleste på Bjorbekk. Menigheten er en del av kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Hovedsamlingen vår er søndagens gudstjeneste som varer fra kl 11.oo til kl 12.30.
Under gudstjenestene er det eget opplegg for barna og etter gudstjenesten samles vi til kirkekaffe.

Barnas supertirsdag:
Dette er en aktivitetsgruppe for alle barn til og med 4.klasse som møtes annenhver tirsdag i partallsuker. Vi starter kl 17.00 med felles sang- og andaktsstund. Deretter går barna under skolealder til egen aktivitetsgruppe. For barna i skolealder bytter de hver gang mellom kjøkkengruppe, hobbygruppe og spill-/lekegruppe.

Fredagsklubben:
Annenhver fredag fra kl 17.00 til 18.30 samles fredagsklubben, som er en klubb
for gutter og jenter fra 4. klasse til og med 7. klasse. Vi starter med samling i ungdomssalen, deretter er det mye lek og spill/aktiviteter. Det er også åpen kiosk.

Impact:
Impact er navnet på vårt ungdomsarbeid fra 8.klasse og oppover. Her møtes mange unge hver fredag til ungdomsmøte, mange forskjellige aktiviteter og sosialt fellesskap. Her er det også Kafé/kiosk hver fredag.

Konfirmanter:
Vi har et konfirmantopplegg som er åpent for alle som vil konfirmere seg hos oss. Det er undervisningskvelder, deltagelse på Impact og 2 konfirmantturer. Høstturen går til Vegårtun leirsted og vårturen går til London. Begge turene er et felles opplegg for konfirmantene i Misjonskirken Norge.

NB! Frist for påmelding til konfirmantåret som starter opp høsten 2019 er 31. mai 2019.

Konfirmasjonsdagene i 2020 er 2. og 3. mai 2020.

Konfirmasjonsdagene i 2021 er 24. og 25. april 2021.

Kontaktperson for konfirmantgruppa er Thomas Toft. Mobil 45453776

Menighetskor:

Vårt Menighetskor er et trestemt kor som er åpent for alle aldersgrupper. Vi øver annenhver tirsdag i partallsuker.

Formiddagstreff.

Den første onsdag i hver måned har vi formiddagstreff. Her har vi ofte besøk av gjester som deltar med sang og tale. Treffene er åpne for alle og i hvert treff har vi god bevertning.

Se tidspunkt for alle våre aktiviteter i kalenderen.

 

Ansatte:

 

 

Om oss

John David Wikstøl

Pastor

Mobil 99 62 92 17

Mail   jo-david@online.no

Om oss

Thomas Toft

Barne- og ungdomsarbeider

Mobil 45 45 37 76

Om oss

Jostein Metveit

Ungdomsarbeider

Mobil 97 97 18 08

Om oss

Pia Wikstøl

Menighetsarbeider

40 00 66 38

 

 

Styret

Om oss

Audun Madsen

Styreleder

90 17 85 44

 

 

Om oss

Torild Ljøstad Bentsen

Om oss

Frode Haukeland

Om oss Grethe Knutsen
Om oss Synnøve Løvdal  
Om oss Rolf Birger Ånonsen

 

Historien:
Bjorbekk misjonskirke har røtter i Norges første frikirkelige menighet. Den første menigheten ble grunnlagt i Skien i 1856 av statskirkeprest Gustav Adolf Lammers, og kirkesamfunnet som heter Misjonskirken Norge (tidligere Det Norske Misjonsforbund) ble stiftet 8.juli 1884 av verdensmisjonæren Fredrik Franson fra USA. Dette ble en landsomfattende menighets- og misjonsorganisasjon som var mer opptatt av hva kristne kunne være enige om enn hva man var uenige om. Misjonskirken Norges motto er derfor «Guds barns enhet og menneskers frelse». Bjorbekk Misjonskirke ble etablert som Betel Misjonsmenighet 30.10.1943.

 

 

Kontakt oss

Bjorbekk Misjonskirke
Betel
Naudebrov 2
4824 Bjorbekk

Org. nr. 971 32 86 49



Powered by Cornerstone