Pastorens ukehilsen

PALMESØNDAG KL.11.00 GUDSTJENESTE PÅ FACEBOOK. Thomas og John David deltar. Besøk av Apulf.

Ukehilsen uke 14     30. mars  -  5. april 2020

Hei alle sammen !

Styret i menigheten har denne uken utlyst en bønn og fasteuke. Vi utfordrer til ekstra tid i bønn denne uken. Kanskje du også kan ta en dag eller flere i faste. Du trenger jo ikke nødvendigvis faste fra mat, men at du avstår fra noe som koster en del for deg, eks. TV, sosiale medier, godterier..., så blir det noe som minner oss på at denne dagen er annerledes, det er en bønnedag.

Vi vil be for alle som er syke av Coronaviruset. Vi vi be for alle som er redde og ensomme. Vi ber for de som er permittert og for de som har mistet jobben sin. Vi for alle som lider av sult, undertrykkelse, forfølgelse og alle i flyktningeleirer. Vi er Guds menighet på jord, la oss be om nåde til å være et lys i denne tid og vitne om Jesus.

Heller ikke denne uken blir det noen samlinger på Betel. Vi regner med en hilsen over internett til søndag formiddag.

Legg alt dere har på hjertet, fram for Gud.

Be stadig.

Våk og be

Derfor fastet vi og ba vår Gud om hjelp

Hilsen fra John David

 

 

Da det fortsatt kommer inn gaver til ekstra innsamlingsaksjonen til nybygget, venter vi litt til med og avslutte aksjonen. Vil du være med så bruk innsamlingskonto: 3000.18.16698. Alle gaver mottas med stor takk og gavene gir rett til skattefradrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Bjorbekk Misjonskirke
Betel
Naudebrov 2
4824 Bjorbekk

Org. nr. 971 32 86 49Powered by Cornerstone